ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ"
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διάρκεια Σπουδών: 2 έτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 120
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
210-7274502
cbmd.secretary@gmail.com
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ
Το συγκεκριμένο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία (75 πιστωτικές μονάδες/ECTS) καθώς και πειραματική διπλωματική εργασία (45 πιστωτικές μονάδες/ECTS), η οποία πραγματοποιείται με μεταπτυχιακή έρευνα σε θεματική ενότητα που επιλέγεται από τον υποψήφιο και εντάσσεται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ και ερευνητών που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. Η χρονική διάρκεια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε τέσσερα εξάμηνα.

Η θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία καλύπτει το πρώτο, το δεύτερο και μικρό τμήμα του τρίτου εξαμήνου. Tα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προβλέπονται, κυρίως απογευματινές, ώρες διδασκαλίας με μορφή θεωρητικών διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. Για την ενίσχυση των  μαθημάτων του προγράμματος σπουδών καθώς και την εξοικείωση των φοιτητών με το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, περιλαμβάνονται επίσης εξειδικευμένα σεμινάρια και επισκέψεις τόσο σε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια, όσο και σε εργαστήρια ερευνητικών κέντρων καθώς και σε εξειδικευμένα εργαστήρια νοσοκομειακών μονάδων και διαγνωστικών κέντρων. Στην πειραματική διπλωματική εργασία γίνεται επίσης εξάσκηση και απόκτηση  εμπειρίας σε μεγάλο αριθμό σύγχρονων εργαστηριακών τεχνικών.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική έως το 80% και τηρείται παρουσιολόγιο από τους διδάσκοντες. Η διδασκαλία των μαθημάτων  στο πρώτο έτος  γίνεται καθημερινά κατά τις ώρες 15.00-18.00 ή 15.00-19.00. Στη διπλωματική εργασία, κατά το δεύτερο έτος, οι φοιτητές ακολουθούν το ωράριο του εργαστηρίου στο οποίο εκπαιδεύονται.
1ο Έτος

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο


2ο Έτος

3ο Εξάμηνο


4ο Εξάμηνο

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΙΤΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ