ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ"
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διάρκεια Σπουδών: 2 έτη
Κύριοι τομείς σπουδών: Βιολογία, Ιατρική, Χημεία
Τρόπος Σπουδών: Πλήρης φοίτηση (Full-Time)
Γλώσσα: Ελληνικά
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 120
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
5 ώρες διδασκαλίας/βδομάδα    8 πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Στο πρόγραμμα αυτό, η Ανατομία στοχεύει την αλληλεπίδρασή της με τις άλλες βασικές επιστήμες για την ενίσχυση της μελέτης της ζώσης ύλης.  Μελετώνται όλα τα συστήματα του ανθρώπου που αφορούν τον Κλινικό Βιοχημικό, δίνοντας έμφαση στη μακροσκοπική και τοπογραφική τους ανάλυση, στην απλή παρατήρηση,  στην οριοθέτηση των οργάνων στο χώρο και στη μεταξύ τους σχέση σε όλες τις περιοχές του σώματος. Στις Ανατομικές μελέτες χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα (απλές ακτινογραφίες, αξονικές-μαγνητικές τομογραφίες, υπερηχογραφήματα) και η μικροσκοπική παρατήρηση (ιστολογία). Παράλληλα, το κομμάτι της Φυσιολογίας αποσκοπεί στην εις βάθος ανάλυση των μηχανισμών ρύθμισης και λειτουργίας των φυσιολογικών συστημάτων.  Στο κεφάλαιο του νευρικού συστήματος αναλύονται η δομή του, οι συνάψεις, η νευροδιαβίβαση και τα κυκλώματα των νευρώνων.  Το κεφάλαιο του καρδιαγγειακού συστήματος εστιάζεται στη μελέτη της φυσιολογίας του καρδιακού μυός και των αιμοφόρων αγγείων, καθώς επίσης και των φυσιολογικών αποκρίσεων σε επίπεδο οργάνου.  Στο κεφάλαιο του ενδοκρινούς συστήματος αναλύονται οι μηχανισμοί λειτουργίας του και η σχέση του με τα άλλα φυσιολογικά συστήματα. Παράλληλα παρουσιάζονται προσομοιώσεις των λειτουργιών του πεπτικού και του ουροποιητικού συστήματος.  Σχετικά με τις λειτουργίες του αναπνευστικού συστήματος αναλύεται η δομή, οι φυσικές ιδιότητες των πνευμόνων και η νευρική ρύθμιση της αναπνοής.  Ως προς το ανοσοποιητικό σύστημα παρουσιάζονται τα είδη ανοσίας, τα μόρια και κύτταρα που εμπλέκονται στη πρωτογενή και δευτερογενή ανοσολογική απάντηση, η ρύθμιση των ανοσολογικών απαντήσεων και οι ανοσολογικές δυσλειτουργίες.
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ
ΑΡΧΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
210-7274502
cbmd.secretary@gmail.com