ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ"
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διάρκεια Σπουδών: 2 έτη
Κύριοι τομείς σπουδών: Βιολογία, Ιατρική, Χημεία
Τρόπος Σπουδών: Πλήρης φοίτηση (Full-Time)
Γλώσσα: Ελληνικά
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 120
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ
4 ώρες διδασκαλίας/βδομάδα    7 πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν με πληρότητα, σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις, θέματα από τη Μικροβιολογία που σχετίζονται με τη βιολογία των μικροοργανισμών, την αλληλεπίδρασή τους με το μεγαλοοργανισμό-ξενιστή και τους τρόπους διαγνωστικής προσπέλασης των προκαλούμενων από αυτούς λοιμώξεων. Αναλύονται η δομή, τα βασικά χαρακτηριστικά και ο μεταβολισμός βακτηρίων, ιών, μυκήτων και παρασίτων. Εξετάζεται η μικροβιολογική χλωρίδα και η σχέση ξενιστή - παρασίτου. Μελετάται η αιτιολογική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα μικρόβια και τις νόσους που προκαλούν. Αναλύονται οι τρόποι διερεύνησης της μικροβιακής αντοχής και μελέτης συγκέντρωσης των διαφόρων αντιμικροβιακών ουσιών στα διάφορα βιολογικά υγρά. Παρουσιάζονται οι διάφοροι μέθοδοι καλλιέργειας των μικροβίων και οι βασικές αρχές ταυτοποίησής τους. Δίνονται δεδομένα από την παθογένεια των λοιμώξεων που προκαλούνται από τους διάφορους μικροοργανισμούς, την εργαστηριακή διερεύνησή τους και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τις διάφορες εργαστηριακές εξετάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις νεότερες μοριακές μεθόδους και στη χρησιμότητά τους στη διερεύνηση των λοιμώξεων, ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητός ο βαθμός αναγκαιότητας και οφέλους από την εφαρμογή τους.
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ
ΑΡΧΙΚΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
210-7274502
cbmd.secretary@gmail.com