ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ"
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διάρκεια Σπουδών: 2 έτη
Κύριοι τομείς σπουδών: Βιολογία, Ιατρική, Χημεία
Τρόπος Σπουδών: Πλήρης φοίτηση (Full-Time)
Γλώσσα: Ελληνικά
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 120
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
3ο και 4ο εξάμηνο      45 πιστωτικές μονάδες (ECTS)
    Κύριος στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η εκτενής πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες της Κλινικής Βιοχημείας και της Μοριακής Διαγνωστικής. Ο κάθε φοιτητής γίνεται δεκτός σε ένα από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια του Πανεπιστημίου, των Ερευνητικών Κέντρων ή των Νοσοκομείων. Οι διπλωματικές εργασίες επιτρέπουν την ενασχόληση των φοιτητών με πρωτότυπα ερευνητικά θέματα τα οποία επικεντρώνονται σε τομείς με έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου Δ.Π.Μ.Σ. και προαιρετικά να συνεχίσουν για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές διδάσκονται και καλούνται στη συνέχεια να εφαρμόσουν σύγχρονες μοριακές τεχνικές.
    Μεταξύ των τεχνικών με τις οποίες εξοικειώνονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές περιλαμβάνονται ενδεικτικά: Καλλιέργειες κυττάρων και βακτηρίων,  απομόνωση και καθαρισμός πρωτεϊνών, DNA και RNA, Ηλεκτροφόρηση, Ανοσοκατακρήμνιση, Ανοσοπροσδιορισμοί, Wesrtern Blotting, ELISA, Ανοσοϊστοχημεία, Ανίχνευση κυκλοφορούντων καρκινικών και εμβρυικών κυττάρων, Σχεδιασμός εκκινητών, Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), Πολλαπλή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης αντίστροφης μεταγραφής (RT-PCR), Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (Real-Time PCR), Ανάλυση miRNAs, Ανάλυση πολυμορφισμών ενός νουκλεοτιδίου (SNPs), Κλασσική αλληλούχιση DNA, Πυροαλληλούχιση, Νέας Γενιάς Αλληλούχιση, Κλωνοποίηση DNA, Καθαρισμός πλασμιδίων, Φασματοφωτομετρία ορατού, υπεριώδους και υπέρυθρου, Ιοντοανταλλακτική χρωματογραφία, Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, κυτταρομετρία ροής, ανάπτυξη ταχυδιαγνωστικών ταινιών για μοριακές αναλύσεις σε στερεά φάση κ.α. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην αναζήτηση και μελέτη των κατάλληλων επιστημονικών άρθρων και την ερμηνεία αυτών στα πλαίσια της ολοκλήρωσης και συγγραφής της διπλωματικής τους εργασίας.                                            
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ
ΑΡΧΙΚΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
210-7274502
cbmd.secretary@gmail.com